Çalıştaylar

  1. Okkan, U, Serbeş, Z.A., Kırdemir, U. (2016). “İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi İhtisas Grubu 1. Toplantısı, RCP İklim Değişikliği Senaryoları Altında Gediz Havzası’nda Sulama Suyu Talebinin Geleceği”, DSİ Genel Müdürlüğü, Çankaya/Ankara, 27 Mayıs 2016.
  2. Okkan, U, (2015). İklim Değişikliği ve Uyum Eğitimi Programı, Küresel Sirkülasyon Modelleri ve Hidrolojik Model Entegrasyonu, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Fethiye Eğitim Tesisleri, Fethiye / Muğla, 26-29 Mayıs 2015. (link)
  3. Okkan, U, Köken, E. (2015). Türkiye Su Bütçesinin Belirlenmesi Çalıştayı ve Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu (TUHK) Toplantısı, Thornthwaite Yöntemi Uygulamaları, DSİ 14. Bölge Müdürlüğü Orhantepe AR-GE ve Eğitim Tesisleri, Kartal / İstanbul, 16-20 Mart 2015. (link)