Çalıştaylar

Okkan, U. (2021).”Balıkesir Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı”, İklim Değişikliği Senaryoları Altında Sulama Barajlarının Sürdürülebilirliğinin İrdelenmesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi,  9 Mart 2021, https://www.youtube.com/watch?v=UdKDfvEW6Pc (4:52)

Okkan, U, Serbeş, Z.A., Kırdemir, U. (2016). “İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi İhtisas Grubu 1. Toplantısı, RCP İklim Değişikliği Senaryoları Altında Gediz Havzası’nda Sulama Suyu Talebinin Geleceği”, DSİ Genel Müdürlüğü, Çankaya/Ankara, 27 Mayıs 2016.

Okkan, U, (2015). İklim Değişikliği ve Uyum Eğitimi Programı, Küresel Sirkülasyon Modelleri ve Hidrolojik Model Entegrasyonu, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Fethiye Eğitim Tesisleri, Fethiye / Muğla, 26-29 Mayıs 2015. (link)

Okkan, U, Köken, E. (2015). Türkiye Su Bütçesinin Belirlenmesi Çalıştayı ve Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu (TUHK) Toplantısı, Thornthwaite Yöntemi Uygulamaları, DSİ 14. Bölge Müdürlüğü Orhantepe AR-GE ve Eğitim Tesisleri, Kartal / İstanbul, 16-20 Mart 2015. (link)