Eğitim


Öğrenim Durumu:

  • Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,  İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2007.
  • Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,  Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Hidrolik- Hidroloji ve Su Kaynakları YL Programı, 2009.
  • Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Hidrolik- Hidroloji ve Su Kaynakları DR Programı, 2013.

Araştırma Alanları:

Hidroloji, Su Kaynakları, Uygulamalı Meteoroloji-Klimatoloji, Uygulamalı İstatistik, Nümerik Metotlar, Yapay Zekâ Teknikleri, Bilgisayar Programlama