Hakemli Ulusal Sempozyum/Kongre Bildirileri

• Okkan, U., Kırdemir, U., ve Serbeş, Z.A. (2016) “RCP iklim değişikliği senaryoları ile Salihli Sol Sahil Sulaması’nda sulama suyu ihtiyacının 2015-2050 gelecek dönemi için irdelenmesi, 13. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, 12-15 Nisan 2016, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, sf 81-90.

• Kırdemir, U., ve Okkan, U. (2015) “İkizcetepeler Barajı Aktif Hazne Hacminin Olasılık Matrisi Metoduyla Tahkiki” Balıkesir 2. Kent Sempozyumu, 20-22 Kasım 2015, Balıkesir Akademik Odalar Birliği, Balıkesir, sf 599-609 (Cilt II).

• Okkan, U., ve Karakan, E. (2015) “İklim Değişikliği Senaryoları Altında Hazne İşletme Çalışması: Balıkesir İkizcetepeler Barajı Örneği” Balıkesir 2. Kent Sempozyumu, 20-22 Kasım 2015, Balıkesir Akademik Odalar Birliği, Balıkesir, sf 207-220 (Cilt I).

• Okkan, U., Serbes, Z.A., ve Dalkılıç, H.Y. (2014) “İklim Değişikliği Senaryoları Altında Akım Tahmini: Bir Ölçek İndirgeme Modeli ve Kemer Barajı Örneği” Uluslararası Katılımlı IV. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu, 09-11 Ekim 2014, Fırat Üniversitesi, Elazığ, sf 441-448.

• Okkan, U. ve Serbeş, Z.A. (2014) “İklim Değişikliği Senaryoları Altında Sıcaklık Öngörüleri: İzmir ve Manisa İlleri Örneği” 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2014, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, sf 426-431.

• Serbeş, Z.A., Okkan, U. ve Avcı, M. (2014) “Ölçülen ve NCEP Re-Analiziyle Elde Edilen Yağış Verileri Eğilimlerinin Karşılaştırılması: Gediz Havzası Örneği” 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2014, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, sf 420-425.

• Okkan, U. (2014) “Hidrolojik Bir Modelin Genetik Algoritma ile Kalibrasyonu” 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2014, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, sf 380-385.

• Okkan, U. (2014) “Su Kaynakları Mühendisliğinde Hidrolojik Süreçlerin Modellenmesi” 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2014, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, sf 892-896 (Poster Sunum-Cilt II)

• Okkan, U. ve Fıstıkoğlu, O. (2013) “PMS ve GR2M Aylık Yağış-Akış Modelleri” VII. Ulusal Hidroloji Kongresi, 26-27 Eylül 2013, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, sf 167-176.

• Okkan, U. ve Fıstıkoğlu, O. (2013) “İklim Değişikliğinin Akarsu Akışları Üzerindeki Etkisinin İzmir-Tahtalı Havzası Örneğinde İncelenmesi” III. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi (TİKDEK2013), 3-5 Haziran 2013, İTU, İstanbul, sf 343-353.

• Serbeş, Z.A. ve Okkan, U. (2013) “Günlük Akarsu Akımlarının Tahmini: Kapalı Kutu Modellemesi ve Botan Çayı Örneği” 6. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, 25-26 Nisan 2013, Çankaya Üniversitesi, Ankara, sf 89-94.

• Okkan, U., Bilgin, Ş., İrtem, E. (2012). ”Aktif Baraj Hazne Hacminin Farklı Tasarım Yöntemleriyle İrdelenmesi: Demirköprü Barajı Örneği” Uluslararası Katılımlı III. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu, 10-12 Ekim 2012, Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Eskişehir, sf 271-281.

• Okkan, U., ve Serbeş, Z. A. (2012). “Parametrik bir su bütçesi modeli ile akış ve evapotranspirasyon tahmini”, II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 24-25 Mayıs 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, sf 1165-1170 (Poster Sunum)

• Serbeş, Z. A. ve Okkan, U. (2011) “Genelleştirilmiş regresyon sinir ağları kullanılarak günlük akarsu akımlarının modellenmesi” 5.Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, 12-16 Eylül 2011, Orhantepe, İstanbul, sf 537-546.

• Okkan, U. ve Serbeş, Z. A. (2011) “Farklı yapay sinir ağları algoritmalarıyla günlük buharlaşma tahmini” 2.Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 22-25 Kasım 2011, TAGEM, Ankara, sf 660-667.

• Dalkılıç, H.Y. ve Okkan, U. (2010) “Kemer Barajı Aktif Hazne Hacminin Farklı Tasarım Yöntemleri ile İrdelenmesi” VI. Ulusal Hidroloji Kongresi, 22-24 Eylül 2010, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, sf 555-567.

• Fıstıkoğlu, O. ve Okkan, U. (2010) “Tahtalı Havzası İçin Aylık Su Bütçesi Modeli” VI. Ulusal Hidroloji Kongresi, 22-24 Eylül 2010, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, sf 546-554.