Hakemli Uluslararası Sempozyum/Kongre Bildirileri

• Okkan, U., Ersoy, Z.B., and Fistikoglu, O. (2021). “Optimizing the Hedging Rules for the Dam Reservoir Operations by Meta-Heuristic Algorithms”, 3rd International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering (ICAIAME 2021) , 1 –3 October 2021, Belek, Antalya-Turkey.

• Ersoy, Z.B., Okkan, U. and Fistikoglu, O. (2021). “Hybridizing A Conceptual Hydrological Model with Neural Networks to Enhance Runoff Prediction”, 1st International Conference on Computing and Machine Intelligence (ICMI-2021), February 19-20, 2021, Istanbul-Turkey, 292-296.

• Okkan, U. ve Kirdemir,U. (2019). “Experiment of Different Mutation Strategies in Differential Evolution Algorithm Employed for Calibration of a Lumped Water Balance Model”, 4th International Symposium on Innovative Approaches in Engineering and Natural Sciences, SETSCI Conference Proceedings (ISAS2019), 22-24 Kasım 2019, Samsun-Türkiye, 342-346.

• Okkan, U. ve Kirdemir,U. (2019). “Hibrit ve standart PSO algoritmalarının kontrol parametreleri için hassasiyet analizi: Bir yağış-akış modeli kalibrasyonu üzerinden uygulama”,4th International Symposium on Innovative Approaches in Engineering and Natural Sciences, SETSCI Conference Proceedings (ISAS2019), 22-24 Kasım 2019, Samsun-Türkiye, 336-340.

• Okkan, U. ve Altun,H. (2019). “Susurluk Havzası Akımlarının Hidrolojik Kuraklık Analizinde Standardize Akım İndeksi ve Paylaştırılmış Entropi Yöntemlerinin Kıyaslanması”,4th International Symposium on Innovative Approaches in Engineering and Natural Sciences, SETSCI Conference Proceedings (ISAS2019), 22-24 Kasım 2019, Samsun-Türkiye, 329-334.

• Nacar, S., Kankal, M., and Okkan, U. (2019). “Statistical Downscaling of Monthly Mean Air Temperature Using NCEP/NCAR Re-analysis Data: A Case Study for the Eastern Black Sea Basin”,  3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET 2019), 19- 21 Eylül 2019, Bayburt-Türkiye, pp.681-689.

• Kirdemir, U. and Okkan, U.  (2019). “Projecting meteorological drought by SPI in Gediz basin, Turkey, under RCP8.5 scenario”, 11th World Congress on Water Resources and Environment “Managing Water Resources for a Sustainable Future” (EWRA2019), 25-29 June 2019, Technical University of Madrid, Madrid-Spain, pp.67-68.

• Nacar, S., Kankal, M., Okkan, U. ve Dede, T. (2019). “İstatistiksel Ölçek İndirgeme Yöntemi ile NCEP/NCAR re-analiz Verilerinin Doğu Karadeniz Havzası Aylık Yağış ve Sıcaklık Değerlerine İndirgenmesi”,  International Conference on Innovation, Sustainability, Technology and Education in Civil Engineering (iSTE-CE’2019), 13- 15 Haziran 2019, İskenderun Teknik Üniversitesi, İskenderun-Türkiye, pp.470-483.

• Kirdemir, U. and Okkan, U.  (2019). “Determining Dynamic Sensitivity of Differential Evolution Algorithm Parameters Employed for Hydrological Model Calibration”, IV. International Conference on Civil, Environmental, Geology, and Mining Engineering (ICOCEM’19), 20 – 22 April 2019, The Convention Center of DoubleTree Hilton Hotel in Trabzon-Turkey, pp.984-990.

• Okkan, U. and Kirdemir, U. (2019). “Simulation of Penman-Monteith with Temperature-Based Potential Evapotranspiration Models”,  International Civil Engineering and Architecture Conference ’19  (ICEARC ’19), 17- 20 April 2019, Karadeniz Technical University, Trabzon-Turkey, pp.821-826.

• Kirdemir, U. and Okkan, U.  (2019). “Uncertainties of Aridity Indicators Originated From Empirical Potential Evapotranspiration Methods and an Assessment via Bootstrap Confidence Intervals”, III. International Conference On Ecology, Ecosystems and Climate Change (ECOLOGY ’19), 15 February 2019, Nippon Hotel-Istanbul, pp. 41-48.

• Yilmaz,  B. and Okkan, U. (2018). “Innovative Trend Analysis of Annual Precipitation in Southeastern Anatolia Region, Turkey”, 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, 30 November-02 December  2018, Samsun, pp.432-436.

• Okkan, U. and Yilmaz,  B. (2018). “Modelling Flood Routing Using Hybrid Heuristic Algorithm”, 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, 30 November-02 December  2018, Samsun, pp.437-439.

• Kirdemir, U. and Okkan, U.  (2018). “The Projection of Reservoir Volume of Marmara Lake Under RCP Scenarios”, 5th International Symposium on Dam Safety (UBGS2018), 27 October-1 November 2018, Cevahir Asia Hotel-Istanbul, pp. 1047-1059.

• Kirdemir, U. and Okkan, U.  (2018). “abcd(e) Hydrological Model and Its Implementation in Gediz Basin”, 2nd International Water Congress, 29 October-1 November 2018, Afyon İkbal Termal Otel- Afyonkarahisar, pp. 115-119.

• Okkan, U., ve Kıymaz, H. (2018). “Radyasyon ve Sıcaklık Tabanlı Potansiyel Evapotranspirasyon Eşitliklerinin Yağış-Akış Modellemesinde İrdelenmesi”, 1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi (ICASI2018), 26-28 Eylül 2018, Belek-Antalya, Türkiye , sf 251-261.

• Okkan, U. and Gedik, N (2018). “Evaluation of population based evolutionary optimization algorithms in the conceptual hydrological model calibration”, 4th International Conference on Water Resources and Wetlands (WRW 2018), 5-9 September 2018, Tulcea, Romania, pp.130-136.

•Okkan, U. and Gedik, N (2018). “Calibration of a Hydrological Model by Using a Hybrid Approach Combining Levenberg-Marquardt and Particle Swarm Algorithms”, International Conference on Applied Mathematics in Engineering (ICAME), June 27-29, 2018, Burhaniye-Balikesir, Turkey. (özet metin)

• Okkan, U., Uysal, H., Özsoy, M., ve Köse, O. (2017) “Calibration of a Monthly Conceptual Rainfall-Flow Model with Artificial Bee Colony Algorithm”, 8th International Advanced Technologies Symposium, 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey, pp 3221-3227.

• Okkan, U., Özsoy,M., Köse, O., and Uysal,H. (2017) “Determination of Muskingum Flood Routing Model Parameters by Simulated Annealing Algorithm”, 8th International Advanced Technologies Symposium, 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey, pp 3208-3212.

• Okkan, U. and Kırdemir, U. (2016) “Coupling downscaled multi‐GCM outputs with a conceptual hydrological model for a study area in Turkey”, International Congress on Water, Waste and Energy Management, July 18-20, 2016, Università Tor Vergara, Rome, Italy.

• Okkan, U. and Kırdemir, U. (2016) “Investigation of a Dam Reservoir Behavior Under Climate Change Scenarios Of IPCC-AR5” 3rd International Scientific Meeting: State And Trends of Civil And Environmental Engineering – EGTZ 2016, June 2-4, 2016, Tuzla University, Bosnia-Herzegovina, pp. 769-779.

• Kırdemir, U. and Okkan, U. (2016) “Bayesian Model Averaging Approach in Combining of Different Hydrological Model Predictions” 3rd International Scientific Meeting: State And Trends of Civil And Environmental Engineering – EGTZ 2016, June 2-4, 2016, Tuzla University, Bosnia-Herzegovina, pp.759-767.

• Okkan, U. ve Kırdemir, U. (2016) “Standardize Akım İndeksi SRI ile RCP8.5 Senaryosu Altında Hidrolojik Kuraklık Analizi” Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu (DAAYS’16), 2-4 Mart 2016, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye, sf 472-478.

• Okkan, U. and Fistikoglu, O. (2013) “A Statistical Downscaling Model For Monthly Precipitation: The Case of Demirkopru Watershed In Turkey “6th Atmospheric Science Symposium (ATMOS2013), 24-26 April 2013, Istanbul Technical University, Turkey,  pp. 221-228.

• Okkan, U. and Fistikoglu, O. (2013) “Using ECHAM5 General Circulation Model and Hydrological Lumped Model GR2M to Assess Impacts of Climate Change on Runoff“ International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST2013), June 18 – 21 2013, Nevşehir-Urkup, Turkey.

• Okkan, U. ve Fıstıkoğlu, O. (2013) “Parametrik Bir Yağış-Akış Modeli Yardımı ile İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkilerinin Değerlendirilmesi” 3. Uluslararası Bursa Su Kongresi ve Sergisi, 22-24 Mart 2013, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, Bursa, Türkiye, sf 156-164.

• Okkan, U. ve Fıstıkoğlu, O. (2013) “Standart Yağış İndeksi ve Thornthwaite Yağış Etkinliği Yöntemleri ile Bir Havzanın Gelecek Dönem Kuraklık Sınıflarının Belirlenmesi” 3. Uluslararası Bursa Su Kongresi ve Sergisi, 22-24 Mart 2013, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, Bursa, Türkiye, sf 150-155.

• Okkan, U. and Fistikoglu, O. (2012) ”Downscaling of Precipitation to Tahtali Watershed in Turkey for Climate Change Scenarios”, 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, 17-19 October 2012, METU, Ankara, Turkey.