Projeler

  • TUBITAK Projesi (No:122Y083): “İklim Değişikliği Etkileri Altında Baraj Haznelerinin İşletme Projeksiyonlarındaki Belirsizliklerin Ayrıştırılması” (2022-2025) – Yürütücü. 
  • TUBITAK Projesi (No:121Y037): “Parametrik İşletme Kuralları ile İklim Değişikliği Senaryoları Altında Hazne İşletme Optimizasyonu” (01.05. 2021-01.05.2022) – Yürütücü. 
  • TUBITAK Projesi (No:114Y716): “İklim Değişikliği Senaryoları Altında Gelecekteki Sulama ve İçme Suyu Yeterliliğinin İrdelenmesi: Gediz Havzası Örneği” (01.01. 2015-24.03.2017) – Yürütücü. 
  • Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (No: 2017/145):” Global Optimizasyon Algoritmalarının Kavramsal Hidrolojik Model Kalibrasyonunda Değerlendirilmesi” (2017-2021) – Yürütücü.
  • Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (No: 2014/34):”İklim Değişikliğinin Balıkesir İli İçmesuyu Potansiyeline Etkilerinin Modellenmesi: İçmesuyu Talebinin 2015-2030 Projeksiyonu” (2014-2015) – Yürütücü.
  • TUBITAK Projesi (No:108Y301): “İklim Değişikliğinin Baraj Haznelerinin Arz Güvenilirliklerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi” (2008-2010) – Bursiyer (Proje Yürütücüsü: Doç.Dr.Okan Fıstıkoğlu)
  • Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Projesi: “Kocadere Havzasında Toprak Neminin Havza Ölçeğinde Zamansal ve Mekânsal Değişiminin Belirlenmesi ve Kuraklık Analizi” (Mart 2016-Aralık 2020) – Araştırmacı
  • Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Konya Havzası Kuraklık Yönetim Planı Raporu” -Eylül 2015-Danışma Kurulu Üyesi