Tezler

Hazırladığı Tezler:

  •  Doktora Tezi (YOK Tez No: 328330): İklim değişikliğinin akarsu akışları üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi / Dokuz Eylül Üniversitesi  Fen Bilimleri Enstitüsü, Hidrolik-Hidroloji ve Su Kaynakları Programı/ Tez Danışmanı: Doç. Dr. Okan FISTIKOĞLU
  • Yüksek Lisans Tezi (YOK Tez No: 243639): Aylık yağış ve sıcaklık değişimlerinin İzmir içme suyu havzalarının akımlarına etkileri / Dokuz Eylül Üniversitesi  Fen Bilimleri Enstitüsü, Hidrolik-Hidroloji ve Su Kaynakları Programı/ Tez Danışmanı: Doç. Dr. Okan FISTIKOĞLU