Yürütülen Tezler

Tez No Yazar Yıl Tez Adı (Orijinal/Çeviri) Tez Türü
482532 UMUT KIRDEMİR 2017 İklim değişikliğinin baraj havzası hidrolojisi üzerindeki etkilerinin modellenmesi: AR5-RCP senaryoları ve Demirköprü Barajı örneği

Modeling of probable effects of climate change on dam basin hydrology: AR5-RCP scenarios and case of Demirkopru Dam reservoir

Yüksek Lisans
488259 ZAFER ALİ SERBEŞ 2017 Olası iklim değişikliği senaryoları altında Gediz havzası sulama suyu ihtiyacının tahminlenmesi

Estimation of Gediz basin irrigation water demands under possible climate change scenarios

Doktora
530105 HÜSEYİN KIYMAZ 2018 Kavramsal hidrolojik modeller için uygun potansiyel evapotranspirasyon eşitliklerinin araştırılması

Investigation of suitable potential evapotranspiration equations for conceptual hydrological models

Yüksek Lisans