Yürütülen Tezler

Yazar Yıl Tez Adı (Orijinal/Çeviri) Tez Türü
UMUT KIRDEMİR 2017

İklim değişikliğinin baraj havzası hidrolojisi üzerindeki etkilerinin modellenmesi: AR5-RCP senaryoları ve Demirköprü Barajı örneği

(Modeling of probable effects of climate change on dam basin hydrology: AR5-RCP scenarios and case of Demirkopru Dam reservoir)

Yüksek Lisans
ZAFER ALİ SERBEŞ 2017

Olası iklim değişikliği senaryoları altında Gediz havzası sulama suyu ihtiyacının tahminlenmesi

(Estimation of Gediz basin irrigation water demands under possible climate change scenarios)

Doktora
HÜSEYİN KIYMAZ 2018

Kavramsal hidrolojik modeller için uygun potansiyel evapotranspirasyon eşitliklerinin araştırılması

(Investigation of suitable potential evapotranspiration equations for conceptual hydrological models)

Yüksek Lisans
HAYRİYE MERYEM GÜNEY 2020

Hibrit Parçacık Sürü Optimizasyonu Algoritması ile Hidrolojik Model Kalibrasyonu

(Hydrological Model Calibration Through Hybrid Optimization Algorithm)

Yüksek Lisans
ZEYNEP BERİL ERSOY 2021

Dinamik Su Bütçesi Modeline Makine Öğrenmesi Entegrasyonu ile Aylık Akış Tahminlerinin İyileştirilmesi

(Embedding Machine Learning into Dynamic Water Budget Model to Improve Monthly Runoff Prediction)

 

Yüksek Lisans