Yürütülen Tezler

Tez No Yazar Yıl Tez Adı (Orijinal/Çeviri) Tez Türü
482532 UMUT KIRDEMİR 2017

İklim değişikliğinin baraj havzası hidrolojisi üzerindeki etkilerinin modellenmesi: AR5-RCP senaryoları ve Demirköprü Barajı örneği

(Modeling of probable effects of climate change on dam basin hydrology: AR5-RCP scenarios and case of Demirkopru Dam reservoir)

Yüksek Lisans
488259 ZAFER ALİ SERBEŞ 2017

Olası iklim değişikliği senaryoları altında Gediz havzası sulama suyu ihtiyacının tahminlenmesi

(Estimation of Gediz basin irrigation water demands under possible climate change scenarios)

Doktora
530105 HÜSEYİN KIYMAZ 2018

Kavramsal hidrolojik modeller için uygun potansiyel evapotranspirasyon eşitliklerinin araştırılması

(Investigation of suitable potential evapotranspiration equations for conceptual hydrological models)

Yüksek Lisans
  HAYRİYE MERYEM GÜNEY 2020

Hibrit Parçacık Sürü Optimizasyonu Algoritması ile Hidrolojik Model Kalibrasyonu

(Hydrological Model Calibration Through Hybrid Optimization Algorithm)

Yüksek Lisans